Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Chojna z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić jeszcze daleko w celu polepszenia standardu życia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce standard ten jest na bardzo niskim poziomie, nie można nawet liczyć na zdrową pomoc finansową ze karty państwa, jakie nie przeznacza odpowiedniej ilości środków na uwagę nad takimi osobami.

Continue Reading